Aktualności

Gdy osoba najbliższa pomija nas w testamencie, czyli słów kilka na temat zachowku

Dodane przez: Joanna Zalewska,

Zgodnie z obowiązującą zasadą swobody testowania, spadkodawca może cały swój majątek przeznaczyć w testamencie dowolnej osobie, z pominięciem najbliższych. Ustawodawca zadbał jednak o ochronę spadkobierców ustawowych, poprzez wprowadzenie instytucji zachowku, przez który należy rozumieć żądanie zapłaty określonej sumy pieniężnej, stanowiącej równowartość pewnego ułamka części, w jakiej osoby te dziedziczyłyby spadek, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego. Osoba wskazana w testamencie (którą może być również uprawniony do zachowku) w dalszym ciągu pozostaje spadkobiercą, jednakże ciąży na niej obowiązek spłaty na rzecz osób uprawnionych określonych sum z tytułu zachowku. Regulacje dotyczące zachowku znajdują się przede wszystkim w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm. – dalej KC). … Czytaj dalej


Przestępstwo znieważenia zwłok

Dodane przez: Joanna Zalewska,

cmentarz-zwloki-swieczki-nagrobek-swieto-wszystkic_247048401

Mając na uwadze zbliżającą się uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny, w dzisiejszym poście poruszę tematykę przestępstw, których „ofiarą” może być zmarły człowiek. Polski ustawodawca poddał bowiem ochronie cześć, szacunek oraz spokój należny zmarłym oraz miejscu ich pochowania. … Czytaj dalej


Darmowe porady prawne

Dodane przez: Joanna Zalewska,

Zapraszamy na kolejny dzień darmowych porad prawnych, który odbędzie się w najbliższy wtorek 18 października 2016 r. w godz. 9.00 -13.00 w siedzibie kancelarii.


Limity czasowe w zawieraniu umów o pracę na czas określony oraz okresy ich wypowiadania.

Dodane przez: Joanna Zalewska,

Z dniem 22 lutego 2016 r. weszła w życie dość istotna nowelizacja Kodeksu Pracy. Zmiany dotyczą m.in. rozdziału II – Umowa o pracę. W niniejszym artykule poruszę kwestię wciąż jednej z najbardziej „popularnych” umów o pracę, a mianowicie umowy na czas określony. Pokrótce zaprezentuję nowe przepisy dotyczące tego rodzaju umów terminowych oraz ich zastosowanie do umów zawartych przed 22 lutego 2016 r.

Limity czasowe zawierania umów na czas określony

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej KP) pracodawca może zawrzeć z pracownikiem nie więcej niż trzy umowy na czas określony a łączny okres trwania tych umów nie może przekroczyć 33 miesięcy. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przekroczy 33 miesiące lub liczba zawartych umów przekroczy trzy, uważa się, że pracownik od dnia następującego po upływie ww. okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony. … Czytaj dalej


Zmiana wysokości alimentów

Dodane przez: Joanna Zalewska,

Wraz z wiekiem dziecka wzrastają jego potrzeby. Kwota niezbędna do ich zaspokojenia jest uzależniona od wielu czynników i może być różna w poszczególnych okresach. Okoliczność ta może rzutować na fakt, iż świadczenie alimentacyjne, do którego dotychczas była uprawniona nasza pociecha, okazuje się niewystarczające. Zmienić może się również sytuacja finansowa zobowiązanego, co z kolei uzasadnia zmianę kwoty dostarczanych przez niego co miesiąc środków utrzymania i wychowania. Zarówno po stronie uprawnionego jak i zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych istnieje możliwość wytoczenia powództwa o zmianę (podwyższenie/zmniejszenie/wygaśnięcie) obowiązku alimentacyjnego. … Czytaj dalej


Czy warto walczyć o rozwód z orzeczeniem o winie?

Dodane przez: Joanna Zalewska,

W Polsce orzekanych jest średnio ok. 65 tys. rozwodów rocznie. Większość z nich kończy się bez orzeczenia o winie. Jednakże czy warto w każdym przypadku rezygnować ze wskazania małżonka winnego za rozkład pożycia małżeńskiego? Ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Z reguły sprawy rozwodowe bez orzekania o winie jednego z małżonków trwają krócej, zapobiegają pogłębianiu się konfliktu pomiędzy małżonkami oraz są mniej emocjonalne. Z drugiej jednak strony istnieją pewne względy moralne oraz chęć pokazania otoczeniu, kto doprowadził do rozpadu małżeństwa. Ponadto, orzeczenie o tym, że to jeden ze współmałżonków ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia małżeńskiego niesie za sobą pewne konsekwencje prawne w zakresie obowiązków alimentacyjnych a także związane z kosztami postępowania rozwodowego czy chociażby w zakresie uprawnienia domagania się rozwiązania małżeństwa. … Czytaj dalej


Darmowe porady prawne

Dodane przez: Joanna Zalewska,

W poniedziałek 26 września 2016 r. w siedzibie kancelarii będą udzielane darmowe porady prawne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godz. 9.00 – 13.00.


Stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości, czyli słów kilka o jeździe na podwójnym gazie…

Dodane przez: Joanna Zalewska,

Zasada brzmi: „spożywałem alkohol – nie prowadzę”. Fakt jest jednak taki, że nie wszyscy się do niej stosują a odważnych i nieodpowiedzialnych ludzi w społeczeństwie nie brakuje. Jazda pod wpływem alkoholu, jako czyn społecznie szkodliwy, została szczegółowo uregulowana przez polskiego ustawodawcę. Kierowca będący pod wpływem alkoholu popełnia przestępstwo bądź wykroczenie, co jest uzależnione  od stężenia alkoholu we krwi bądź jego obecności w wydychanym powietrzu. Ze stanem nietrzeźwości, a tym samym z popełnieniem przestępstwa, mamy do czynienia wówczas, gdy: … Czytaj dalej