Prawo cywilne

  • sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego,
  • sprawy o roszczenia odszkodowawcze wynikające z umów i czynów niedozwolonych,
  • sprawy konsumenckie,
  • sprawy dotyczące nieruchomości (m.in. sprawy związane z zasiedzeniem, ustaleniem stanu prawnego nieruchomości gruntowej lub lokalowej, z naruszeniem posiadania oraz ochroną własności),
  • sprawy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych oraz użytkowania wieczystego (m.in. sprawy dotyczące służebności gruntowych lub osobistych, użytkowania, zastawu, hipoteki),
  • sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie,
  • sprawy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia,
  • sprawy spadkowe (m.in. sprawy dotyczące dziedziczenia ustawowego, dziedziczenia testamentowego, zachowku, zapisu oraz działu spadku),
  • sprawy egzekucyjne,
  • reprezentacja w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym, zabezpieczającym i egzekucyjnym