Prawo gospodarcze

  • sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych,
  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego i innych podmiotów oraz ich bieżąca obsługa prawna,
  • przygotowanie projektów dokumentów korporacyjnych,
  • opiniowanie oraz tworzenie wewnętrznych praw korporacyjnych,
  • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w negocjacjach i rozmowach handlowych,
  • reprezentowanie osób fizycznych oraz prawnych w postępowaniach gospodarczych